Je hoeft elkaar echt niet altijd te begrijpen, maar in een constructieve samenwerking is wederzijds begrip wel van essentieel belang.

 

De situaties waar het vaak misgaat in samenwerkingen bewijzen des te meer de noodzaak om goed te weten waar je aan begint met elkaar. Vaak is er namelijk best wel wat voor nodig om een samenwerking tot een succes te krijgen én te houden. Interpretatieverschillen liggen nu eenmaal al snel op de loer en daar komt bovenop dat er zakelijke belangen meespelen. 

Vaak speelt de verwachting dat je elkaar dan heel goed moet kennen en begrijpen, en een persoonlijke relatie moet opbouwen. Maar dit is niet altijd even nodig. Bij begrijpen gaat het om elkaar echt snáppen. Wij hebben het in een constructieve samenwerking liever over begrip. Dan gaat het meer om een vorm van goedkeuring en acceptatie. 

Het is van groot belang om in de eerste plaats duidelijkheid te creëren over de verwachtingen en intenties van alle partijen. Hierbij is het handig om de verschillende belangen in kaart te brengen. Wat zijn de korte en lange termijn doelstellingen van alle betrokkenen? Wie heeft er wat aan? Welke middelen zijn er nodig om tot een resultaat te komen?

Daarnaast is het belangrijk om open en eerlijk te communiceren en feedback te geven. Als er iets niet duidelijk is of als er een probleem ontstaat, is het belangrijk om dit direct aan te kaarten. Hiermee komt het aan op de eigen verantwoordelijkheid vanuit alle betrokken partijen.

Ook als er interpretatieverschillen of tegenstrijdigheden zijn tussen de partijen is het zinvol om dit direct op te lossen. Zo voorkom je dat er spanningen ontstaan die de samenwerking kunnen verstoren.

 

De samenwerking gezond houden

 

Het gaat erom dat je deze verschillen erkent en er bewust mee omgaat. Het is van groot belang dat je je inleeft in elkaar en de intentie hebt om te komen tot wederzijds begrip, al is dit functioneel voor een constructieve samenwerking. Zo is het bijvoorbeeld van belang om regelmatig met elkaar de samenwerking te bespreken en je in te leven in verschillende gedragsstijlen, karakters, maar bijvoorbeeld ook iemands levensfase en prioriteiten van een collega. En dan hoeven we elkaar echt niet altijd allemaal te begrijpen. Maar wederzijds begrip in een samenwerking. 

Tot slot is het belangrijk om regelmatig te evalueren en bij te sturen waar nodig. Zo kunnen alle betrokken partijen bijhouden of de samenwerking nog steeds de gewenste resultaten oplevert.

 

Begrip en waardering als olie voor de samenwerkingsrelatie

 

Prediation® is een manier van samenwerken die meer begrip en waardering creëert tussen partijen. Het draait om communicatie, respect, verantwoordelijkheid en waardering. Het biedt een omgeving waar mensen in staat zijn om hun kennis en ervaringen te delen en hun verwachtingen duidelijk te maken.

Door middel van Prediation® kunnen mensen elkaar helpen om hun doelen te bereiken door middel van een constructieve, open dialoog die gebaseerd is op een gedeelde waardering. Het biedt een platform om samen productief te werken, ook als de partijen verschillende doelen hebben. Door een voortdurende feedback loop kunnen partijen betrokken en verantwoordelijk blijven bij de relatie.

Dit proces is erop gericht een open, veilige en gemeenschappelijke omgeving te creëren waar partijen hun verschillen kunnen uiten en betrokken kunnen blijven. Het biedt ook een kader om een gezamenlijk doel te bereiken dat waardevol is voor alle partijen. Uiteindelijk is de bedoeling dat de relatie tussen partijen verbeterd wordt en blijft groeien.