In gesprek met… Voorkans Prediation® Expert Will-Jan van Cranenbroek.

Will-Jan is opgegroeid in een ondernemersgezin met een productiebedrijf en kent hierdoor de uitdagingen van de ondernemer. Vanuit diverse functies is Will-Jan werkzaam geweest als algemeen directeur, financieel directeur en operationeel directeur. Het is daarom dat hij door eigen ervaringen in het bedrijfsleven echt heeft gemerkt dat het juridisch oplossen van conflicten lang duurt en zelden goed voelt, ook al heb je de strijd gewonnen. Hij begeleidt vanuit mediation, consultancy en dus als Voorkans Prediation® Expert nu ondernemers, leidinggevenden, medewerkers en leveranciers om tot passende en duurzame oplossingen te komen die wél goed voelen.

Will-Jan, wanneer klopt een ondernemer bij jou aan?

De MKB’er komt meestal bij mij terecht zodra de bedrijfsresultaten niet voldoen, of echt niet goed zijn. En dan vooral zodra ze zelf niet meer weten hoe het nog is om te buigen. Dat is vaak in beginsel waardoor ze aan de bel trekken bij mij. De ambitie om door te groeien is er dan dus ook. Alleen loopt er vaak zoveel tegelijkertijd, operationeel vooral. Wat ik vaak zie is dat er veel onderliggende oorzaken meespelen. Van een eerste laag waar er vanuit het leiderschap geen grip lijkt te zijn tot aan de lagen dieper op emotioneel vlak. Denk hierbij aan verlies, scheiding, uitkoop, burn-out etc. Mijns inziens is het vaak onderschat wat de impact dan kan zijn op de gehele onderneming.

Mooi hoe je beschrijft dat er vaak onderliggende oorzaken meespelen en dat je tot die lagen moet zien te komen om een heel patroon eigenlijk te veranderen… Wat is dan jouw eerste stap?

Met een uitgebreide intake probeer ik goed op tafel te krijgen wat de echte behoefte is. Wat is de onderliggende wens en wat verwacht hij van mij. Vanuit die eerste analyse met elkaar ga ik in gesprek met het team rondom de MKB’er of de eigenaar, de echt direct betrokkenen. Ik noem dat het kernteam.

De echte keyspelers dus met invloed. Waar ga je met hen mee aan de slag?

In deze gesprekken kijk ik naar allerlei processen. Dit gaat van in- en verkoopprocessen, kost- en verkoopprijs berekeningen, sales- en marketingplannen tot aan eventueel de productieprocessen. Zo breng ik de efficiency-vlekken in kaart. Die moeten worden aangepakt om de kwaliteit en het rendement te verhogen. Het kernteam en de MKB’er staan hierin centraal, daar is het volledige draagvlak nodig. Iedereen moet zich bewust zijn van ieders verantwoordelijkheid binnen dit grotere plaatje. Kortom: ik breng focus aan vanuit het proces naar eigen verantwoordelijkheid.

Voor optimale begeleiding moet ik aan alle knoppen kunnen draaien. Het revitaliseren van een onderneming is een steeds veranderde mix van de 7 p’s van de marketingmix. Wil je je volledig hierop kunnen richten, betekent het ook dat je geen stress moet ondervinden van de betaalbaarheid. Anderzijds er moet ook rendement gedraaid worden, Cash is King.

Wanneer is dit voor jou geslaagd?

Zodra het bedrijf financieel gezond klaar staat voor de toekomst met een geborgde continuïteit en winstmaximalisatie.

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen binnen het MKB? 

Het aanbrengen van focus en het delen van verantwoordelijkheden. Medewerkers worden vaak niet meegenomen in het eindeloos afwegende hoofd van de ondernemer. Het nadeel hiervan is dat de medewerkers de reis van de (bijgestelde) gedachte van de MKB’er niet meekrijgen. Wat ik vaak zie als gevolg is een bepaalde mate van onbegrip: “Waarom moet het vandaag weer anders?”.

Waar liggen de grootste valkuilen voor wat betreft samenwerkingen tussen ondernemers?

Onuitgesproken veronderstellingen, aannames, wensen, normen, visies. Zeker bij ons in het zuiden, stilgezwegen, mokkend ondergaan, totdat de bom barst en dan verontwaardigd zijn waarom de ander ons niet begrijpt c.q. heeft begrepen.

Wat is jouw mooiste zakelijke succes ervaring ooit?

Ik geniet er enorm van om een verliesgevend bedrijf op het randje van faillissement (technisch al failliet) met een underdogpositie in de markt, binnen zeer korte termijn (1-3 jaar) om te buigen naar een club mensen die trots zijn op hun bedrijf en een speler zijn geworden die meetelt in hun markt. Als dan ook nog de concurrentie of participatiemaatschappijen op de deur kloppen voor overname, dan is dat de kers op de taart.

En dat is jou ook meerdere keren gelukt! Wat maakt dat jij nu ook voor Prediation® gaat in jouw dienstverlening? 

Wat ik nu vaak merk is dat ik ook veel pleisters moet plakken, ik ben er eigenlijk niet op tijd bij betrokken. Veel energie gaat naar het verleden, het ombuigen. Wat zou het toch fantastisch zijn als we die energie benutten aan de voorkant. Als er Prediation® wordt toegepast voordat er wordt gefuseerd, wordt overgenomen, wordt opgevolgd, wordt samengewerkt, hebben we slechts 25% van die energie nodig. Dan kunnen we die andere 75% besteden aan de verdere ontwikkeling en de goede samenwerking. De duurzaamheid neemt toe op alle fronten, vergeet ook niet de toename van het werkplezier.

Wat gun jij iedere samenwerking in het MKB?

(H)Erkenning van hun toegevoegde waarde binnen de samenwerking, met wederzijds begrip, aandacht voor de menselijke kant, ruimte voor groei en ontwikkeling.