Wat was het ongelofelijk waardevol om afgelopen donderdag met zoveel professionals bij elkaar te komen bij het allereerste Voorkans Event! Deze online middag stond vol in het teken van Prediation®. Bijna alle Voorkans Experts waren erbij aanwezig, waarvan een hele groep de inhoudelijke Masterclasses heeft verzorgd. Bij de opening van het event nam de trots ook echt de overhand. Als oprichter van Voorkans deelde ik hier mijn verhaal. Waarom dit platform? Ik zoomde in op mijn eigen persoonlijke en zakelijke ervaringen waardoor ik ben gekomen tot Voorkans.

Met Voorkans gaan we van ‘wat’ en ‘wie’ ook echt naar het ‘hoe’.

Ik deelde dat we in samenwerkingen moeten kijken naar ‘wat’. Wat is de doelmatigheid? Wat zijn de leidende principes en afspraken? Wat zijn de rollen en taken? En zeker ook naar ‘wie’. Wie zijn de mensen achter de professionals? Wie zijn de sleutelfiguren? Wie heeft wat nodig? Met Voorkans begeleiden we daar bovenop het ‘hoe’. Hoe gaan we optimaal samenwerken? Hoe ziet onze basis eruit om op door te kunnen bouwen? Hoe gaan we dit concreet iedere dag waarmaken met elkaar?

In samenwerking met AMV-Opleidingen is de methodiek Prediation® ontwikkeld én werd de permanente educatie voor alle professionals geborgd. Erik Baijens verzorgde de masterclasses over het samenwerkings-IQ. Welke pijlers zijn fundamenteel voor een goede samenwerking? Hoe ontwikkel je dit? Het werd hier allemaal gedeeld. We waren positief verrast door de onwijs goede en inhoudelijke vragen na afloop.

Het samenwerkings-IQ is fundamenteel voor een goede samenwerking

Voorkans Expert Astrid Kraag zoomde in op samenwerkingen in een maatschap. Op en top specialisten met focus op hun vak, wat zijn dan de valkuilen bij een samenwerking in een maatschap? “Er waren eens 4 medisch specialisten…”, zo startte zij de Masterclass. Vol concrete tips deelde zij haar ervaringen en expertise in dit vakgebied.

Voor de deelnemers zat zo de eerste kennismaking met de methodiek erop. We vervolgden het event met Masterclasses van Henk, Patricia en Marcel. Deze Voorkans Experts zitten ook ieder op een eigen expertise, werkend vanuit deze zelfde methodiek. Henk nam ons mee op reis. De reis die je begint als start-up. Wat zijn de belangrijkste prioriteiten per fase van de eerste groei? Vol grafieken, video’s en mooie metaforen nam Henk ons mee op die reis, en wat neem je dan mee?

Alle Masterclasses vanuit eigen expertise, vanuit dezelfde methodiek

Patricia besteedde de Masterclass volledig aan het scenario management bij ondernemers. Haar expertise zit echt op de samenwerkingen tussen compagnons. Hoe houd je die samenwerking fit? In deze masterclass vertaalde zij dit nog breder door, want als ondernemer heb je te maken met vele andere samenwerkingen. Hoe zit dit met klanten, leveranciers, personeel? Door scenario’s te schetsen aan de hand van life events legde zij de vinger op de zere plek bij dergelijke samenwerkingen. Uiteraard had zij hier ook de adviezen en voorbeelden hoe dit anders kan en kan worden voorkomen.

De Masterclass van Marcel legde de focus op verzuimreductie en stressmanagement. In Voorkans terminologie ook wel: duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van mooie modellen werd zijn verhaal ondersteund in de zoektocht naar het thema: verlonen of belonen? Met de jarenlange ervaring als coach en casemanager verzuim had hij genoeg voorbeelden paraat om de tips heel concreet mee te kunnen geven!

Ondanks de 30 graden die dag, of misschien dus dankzij, was iedereen echt on fire

En daar stonden we dan, aan het eind van dit eerste online event. De Masterclasses werden mooi afgewisseld met zogenoemde ‘koffiekamers’ waar mensen elkaar ook allemaal konden ontmoeten. We sloten het event af met een samenvatting van alle inzichten die middag, uiteraard nog nagestuurd in een digitale checklist. Ondanks de 30 graden die dag, of misschien dus dankzij, was iedereen echt on fire. Vol energie verlieten we het online programma. Vol trots blikken we nu terug. Vol enthousiasme kijken we nu al uit naar het volgende fysieke, live event op 9 december 2021. Daar ben jij toch zeker weten ook bij?