In zoveel organisaties en branches is het nu een behoorlijke uitdaging om de juiste mensen te vinden én te blijven verbinden. As we speak werken er ook maar liefst vier generaties op de werkvloer met elkaar samen. Een vijfde generatie staat al klaar. De babyboomers werken op sommige plekken dus samen met generatie Z. Alle namen voor de generaties zullen jou ook vast niet ontschoten zijn in de media. Er wordt veel over gesproken, geschreven en gedacht. Want: hoe verbind je mensen onderling én aan de organisatie?

De Millennial Generatie trekt veelal de meeste aandacht, en hoe komt dat toch? Mensen uit deze generatie zijn geboren tussen 1985 en 2000. Er heerst hier echt een andere zienswijze, andere behoeften spelen er bij het grote deel van deze generatie. Dat komt voornamelijk omdat deze groep in een significant ander tijdperk is opgegroeid. 

En dat is waar het over gaat bij generaties, het wordt gekenmerkt door de periode waarin je bent opgegroeid. Dat bepaalt grotendeels namelijk je wereldbeeld, wat is ‘normaal’, wat is ‘belangrijk’, wat krijgen we mee van de generaties voor ons.  

Heel veel onderzoeken en enquêtes tonen aan dat het bij de jongere generaties steeds meer gaat over persoonlijke groei, werkplezier, samenwerken, flexibiliteit en diversiteit. Dit is precies ook onze ervaring binnen organisaties. Sterker nog, onafhankelijk van generaties zien we deze behoeften toenemen in de arbeidsmarkt. En hoe faciliteer je dit als werkgever of leidinggevende?

Tip 1: Zoveel mensen, zoveel wensen

Begrijp van iedereen individueel zijn/haar eigen behoeften, ambities, verwachtingen. Dit kan natuurlijk voor iedereen anders zijn én dit kan veranderen door de tijd heen. Het hangt af van de levensfase, deels ook van de generatie en zeker ook karakter en eigen voorkeuren.

Tip 2: Blijf in gesprek

Wat betekent persoonlijke groei voor jou? Wat vind jij belangrijk in jouw werk hier? Wat heb jij nodig van jouw omgeving en collega’s? Laten we het allemaal niet veralgemeniseren of invullen voor elkaar maar hier juist over in gesprek blijven! Ieder woord kan voor iedereen net een andere betekenis hebben. Hoe meer iedereen hier ook voor zichzelf over nadenkt, hoe beter het team ook gaat functioneren. Alles staat of valt met zelfkennis, dan kunnen er namelijk bewuste keuzes worden gemaakt en kan er verantwoordelijkheid worden gepakt.

Tip 3: Bouw geen hekken maar drinkplaatsen

Professor Bas Kodden van Nyenrode Business University schreef deze metafoor vaker. In Australië zag hij honderden kilometers land met vee. Daar stonden geen hekken omheen, te tijdrovend en te kostbaar. De boeren onderhouden daarom juist de goede drinkplaatsen, zodat het vee altijd terugkomt naar die plaatsen.

Persoonlijke aandacht, wederzijds begrip, open dialoog en mooie drinkplaatsen zijn de leidraad om een cultuur te bewerkstelligen waar iedereen zich goed voelt, zich kan uitspreken en talent kan worden benut. Iedereen bekend met de pareto-regel weet wat 20% meer werkmotivatie kan betekenen voor de resultaten.

Zo bouw je teams en organisaties die vol energie, eigenaarschap en verbondenheid duurzame prestaties realiseren met elkaar vanuit een stevige samenwerking en cultuur. Geef ruimte, blijf in gesprek, investeer in de onderlinge relaties. Met iedere generatie.