Wij begeleiden op dit moment echt een heel aantal mooie trajecten om vanuit Prediation® het verschil te maken binnen de organisatie. Bijvoorbeeld bij een groot adviesbureau om de ZZP contracten te herzien. Zij willen gaan voor meer verbinding en betrokkenheid in het gehele team, inclusief de zelfstandige adviseurs.

Dat gaat natuurlijk verder dan het herschrijven van de contracten. Het moet dan namelijk helemaal kloppen. Het moet kloppen met de cultuur, met de communicatie, met de beleving van deze zelfstandigen en noem het maar op. Hoe scherper de verwachtingen en het proces hieromheen werden ingericht, hoe duidelijker de kaders voor de samenwerking. Hoe minder ruis op de lijn. De wederzijdse verwachtingen werden nu echt op elkaar afgestemd.

Heel mooi om hier dus echt een verandering te creëren op hoe er in deze organisatie wordt samengewerkt. Met heel duidelijke afspraken, duidelijke verwachtingen en doelstellingen aan de voorkant. Juist aan de voorkant met de schone lei, om de basis te bouwen. Blanco.

Voor ons is het dus denk ik wel helder wat Prediation® op kan leveren. Welke zichtbare resultaten we letterlijk kunnen creëren hiermee. Maar hoe is dit voor anderen? Want natuurlijk krijgen we ook veel vragen. Dat kan je toch ook wel zelf? Zitten deze zelfstandigen hier wel op te wachten? Waarom zou de werkgever dit extern laten begeleiden?

Bouw een stevige basis voor de samenwerking

Een samenwerking start vaak vanuit een gedeelde visie. Wat wij alleen vaak zien, is dat deze visie reikt tot de visie op het bedrijf en de aanpak. Vaak is er nog geen duidelijkheid of visie op de samenwerking zelf, op eventuele omstandigheden in de toekomst of op de groeiambitie van beide partijen. Welke waarden staan centraal? Wat zijn de persoonlijke omstandigheden? Welke prioriteiten zijn er?

Waarom wij het steeds over de basis hebben? Wij zien de basis als het fundament wat niet onderhandelbaar zou moeten zijn. Hoe sterker je de basis bouwt, hoe veiliger het fundament is waar je altijd op terug kan vallen. Dat geeft duidelijkheid en houvast. Want als er iets verandert, de richting of de omstandigheden, kan je altijd terug naar die gezamenlijke basis.

Hier willen we zo sterke afspraken voor hebben, waar de belangen centraal staan en de waarden helder zijn voor de samenwerking. Dan pas kan je samen bouwen. Veilig vanaf de basis.

Want stel je voor…

Wat er nu gebeurt… de zelfstandig adviseur wil zich aansluiten, krijgt een standaard juridisch contract in de mail, krijgt een bos bloemen en kan aan de slag. Want stel je voor, een jaar later voldoet hij toch niet helemaal aan de verwachtingen van de organisatie. Hij wordt aangesproken hierop. Hij heeft de targets van de maand voor de tweede keer niet gehaald. Er volgen een aantal gesprekken, hoe het toch komt dat hij deze targets niet haalt. Ze komen niet verder met elkaar. De verwachtingen waren anders. De zelfstandig adviseur verwachtte nu meer begrip. De organisatie verwachtte meer betrokkenheid. Het gaat glijden. Beide partijen vallen nu terug op het standaard juridische contract. De relatie staat onder druk.

Dit wil je toch niet? Maar hoe zou dit nu anders kunnen?

De zelfstandig adviseur wil zich aansluiten, er volgen gesprekken waarin de gedeelde visie, rolverdelingen en wederzijdse verwachtingen en belangen worden uitgediept, de afspraken en scenario’s worden gezamenlijk in een contract vormgegeven, het wordt een positief, psychologisch contract, het juridisch puur en alleen als slot op de deur, hij krijgt een bos bloemen en een warm welkom en kan aan de slag. Want stel je voor, in dit contract is bewust met elkaar afgesproken dat alle soorten veranderingen vroegtijdig bespreekbaar worden gemaakt. De zelfstandig adviseur begint te merken dat hij achter gaat lopen op de afgesproken targets. Hij voelt zich vrij genoeg om aan de bel te trekken. Er volgt een goed gesprek waar ze met elkaar teruggaan naar de basis van de samenwerking. Wederzijdse afhankelijkheid. Hoe kan de organisatie de adviseur ondersteunen. En andersom. Ze komen tot nieuwe ideeën en blijven het nu nog scherper evalueren. De verwachtingen worden nu echt goed onder de loep gelegd. Want de adviseur wil begrip. De organisatie wil betrokkenheid. Ze blijven in gesprek. Ze hebben het lef om sommige dingen wellicht te herzien. Beide partijen vallen terug op de basis. De relatie wordt verstevigd.

Anders samenwerken

Zo zien wij hoe we letterlijk het verschil kunnen maken door samenwerking anders in te richten, af te spreken en te begeleiden, helemaal in het begin. Van standpunten naar belangen. Van juridische contracten naar psychologische contracten. Van opgelegde normen naar gezamenlijke afspraken. Van sancties naar uitgangspunten. Echt wel met consequenties, risico’s en een juridisch slot op de deur. Maar gezamenlijk en bewust met elkaar vormgegeven en aangegaan. Het andere samenwerken.