Samenwerken als Team

Van individu naar groep naar team

Een team is meer dan een groep mensen. Het samenbrengen van de mensen is vaak nog niet genoeg om tot goede teamprestaties te komen. Het interessante is dat sommige teams heel succesvol zijn als team, andere juist als groep te werk blijven gaan of juist tegen de uitdagingen van teamwork aanlopen. Om te komen tot een echt team, gaat het in de basis om de individuen, het onderlinge vertrouwen en de gedeelde visie. En ook daarna blijft het ‘werken’. Het is nooit af. Want een team worden is misschien makkelijker dan een team blijven.

Een stevig fundament

Als we eens inzoomen op goede samenwerkingen, dienen we altijd terug te gaan naar de basis. Hier dient het fundament te zijn gelegd voor de gedeelde visie, de onderlinge afspraken, de rolverdelingen. Om hierover met elkaar in gesprek te kunnen gaan is het noodzakelijk om de veiligheid te borgen in de groep. De psychologische veiligheid. Iedereen zou de ruimte moeten krijgen en moeten voelen om zaken te uiten en bespreekbaar te maken.

Er spelen natuurlijk ook altijd zoveel onderliggende overtuigingen, verwachtingen en onzichtbare behoeften over en weer. Dit maakt het zo complex om individuen in een juiste teamdynamiek te krijgen, aangezien dit met alle zichtbare en heldere verwachtingen al een hele klus is. Laat staan met de onderliggende behoeften.

Van wat, naar wie, naar hoé

Vaak wordt er gesproken over het “wat” in organisaties en team, de rollen, taken en verantwoordelijkheden. Later werd al duidelijker dat we steeds meer moesten kijken naar de “wie”. De mensen achter de taak en de rol. Hier ontwikkelden organisaties zich door de juiste mix te maken in karakters, gedrag en achtergronden.

Maar eigenlijk gaat het voor optimale samenwerking om die stap hierna, boven op deze basis. Hoé werken met elkaar samen. Hoe gaan individuen in het team met elkaar om. Het gaat dus niet per se om de posities, of het recht om mee te beslissen of de hoeveelheid van het werk. Het gaat er wel om dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de relevantie van het werk. Ieder individu van het team zou moeten weten, geloven en voelen dat hun werk bijdraagt aan het grotere geheel. Teams moeten geloven dat hun werk belangrijk is. En als individu moet je dus geloven dat het betekenisvol is, ook voor jou persoonlijk.

Psychologische veiligheid als randvoorwaarde

Om de juiste basis te creëren als team is er ook helderheid nodig over de visie, de doelstellingen en de gekaderde rollen binnen het team. Duidelijkheid hierover dient als fundering om op verder te bouwen. Dan kan er worden gewerkt aan een eigen teamcultuur. Zodra individuen elkaar kennen als de wat, de wie én weten hoé, is er ruimte voor psychologische veiligheid. Ieder lid van het team weet dat er op elkaar kan worden gerekend.

Zonder onderling vertrouwen, geen goede samenwerking. Als je ervaart dat je jezelf mag zijn, mag afwijken, mag uitproberen, leidt dit tot een positieve manier van samenwerking. Talenten en vaardigheden kunnen worden aangevuld. Dat noemen we synergie. Dit voedt de veiligheid op de gehele werkvloer. Daarom vraagt het natuurlijk ook iets van het leiderschap. Om een cultuur te bouwen en psychologische veiligheid te creëren en te vergroten, is voorbeeldgedrag cruciaal. Leiders zouden altijd moeten laten zien dat het er echt wordt geluisterd naar elkaar, dat er rekening wordt gehouden met elkaars behoeften en ambities en dat het juist wordt aangemoedigd om je uit te spreken.

Of je er als team al bent of nog hard op weg bent naar veiligheid en synergie, het blijft altijd werken aan het onderlinge vertrouwen. Gezamenlijk bouwen aan een eigen teamcultuur staat of valt met goede communicatie, psychologische veiligheid en een heldere basis voor de rollen, visie en onderlinge afspraken.

Een eigen teamboek

Wij bouwen hiervoor een psychologisch teamcontract, waarin deze samenwerking en de onderlinge relaties worden geformaliseerd. Het vormt de stevige basis van het team, waar iedereen zich onderdeel van voelt. Daarnaast ontwikkelen wij teamboeken, waarin de gezamenlijke dromen en juist ook de individuele behoeften en ambities met elkaar worden gedeeld. In deze trajecten ontwikkelen we het team vanaf het individu naar de groep naar het team. Stap voor stap richting een eigen teamboek en teamcontract.

  Chat openen
  1
  Kunnen we je helpen?
  VOORKANS
  Hallo,
  Welkom bij VOORKANS. We helpen je graag verder met jouw vragen.