Waarom Prediation®?

Preventieve Mediation wordt vaak ingezet om tijdig in te grijpen bij spanningen. Wij zitten daar nog een stap voor. Voordat er überhaupt spanningen of irritaties zullen en kunnen ontstaan. Interpretatieverschillen, schurende visies en uiteenlopende verwachtingen. Vele teleurstellingen in zakelijke samenwerkingen zijn ons niet vreemd.

Zoveel ondernemers stranden in hun samenwerking binnen de eerste paar jaar.
Zoveel werkgevers lopen aan tegen hoog verzuim, uitstroom en conflicten.
Zoveel contracten blijken eenzijdig en verstikkend.

Het kan echt anders

Voorkans is ontstaan vanuit de behoefte aan duidelijke, goede afspraken met elkaar bij een zakelijke samenwerking. Juist om de waarde van een goede relatie te bewaken. Wij kaderen aan de voorkant de mogelijke scenario’s, de consequenties van de afspraken en de persoonlijke en zakelijke belangen. Voorkans is er voor mensen die bewust keuzes willen maken en relaties succesvol in stand willen houden.

Want wist jij al dat…

70% van al het verzuim in teams en organisaties niet per se medisch is?
60% van de samenwerkingsverbanden na 5 jaar de beoogde doelen niet hebben bereikt?
2 op de 3 samenwerkingen de gedane investeringen niet terugverdienen?
2 op de 3 start-ups binnen twee jaar weer verdwenen zijn?

Prediation® voor

Ondernemers en Startups

Vele ondernemers starten vanuit vol enthousiasme, samen klaar om te bouwen aan jullie bedrijf. Vaak zien wij dat dit gepaard gaat met vele ontwikkelingen en veranderingen door de tijd. En logisch, ondernemerschap is vaak geen rechte lijn. Maar wat betekent dit voor de samenwerking? Als het echt heel snel groeit? Of als het juist even minder goed gaat? Vaak kunnen de belangen dan toch gaan schuren. Ontstaat er een andere soort onrust.

Wij zien het vaak misgaan op uiteenlopende verwachtingen. De verhoudingen in de samenwerking lijken niet meer te kloppen. En hier ligt snel een conflict op de loer. De samenwerking is vaak niet voldoende doorgesproken aan de voorkant.

En misschien, als je start, vind je de consequenties overzichtelijk. Je gaat een avontuur aan met elkaar en we gaan het allemaal wel ontdekken met elkaar. Totdat het financieel wat serieuzer wordt. Dan voelen die consequenties vaak ineens anders. Want wat gebeurt er als we niet meer samen verder willen? Wie gaat er dan door? Wat gebeurt er met alles wat door jullie samen is opgebouwd?

Zowel voor startende als voor doorgewinterde ondernemers bieden wij heel concrete trajecten waarin we met elkaar komen tot jullie complete samenwerkingsovereenkomst. Hierin bepalen we alle belangen, prioriteiten, risico’s, om met elkaar tot duurzame afspraken te maken. En uiteraard blijft dit contract vloeibaar.

Wij zorgen ervoor dat jullie in ieder geval vanuit een stevige basis kunnen starten, zonder gedoe als er iets zou veranderen. Juist voor startups en ondernemers bieden wij een basispakket aan voor € 1950.

  • Individuele intakes met ondernemers (half uur online)
  • Begeleiding en inventarisatie op de samenwerking (1-2 uur)
  • Begeleiding, informatie en zakelijke fase om te komen tot contract (1-2 uur)
  • Oplevering contract en borging van de samenwerking (1-2 uur)
  • Evaluatie na drie maanden (1 uur online)

Wat je hieraan hebt? Alles is geregeld. Alles staat goed vastgelegd. Je voorkomt gedoe als zaken of belangen zouden veranderen. Van arbeidsongeschiktheid tot aan overlijden, wat gebeurt er dan? Van benodigde verzekeringen tot aan investeringen, hoe leg je het vast? Wij staan klaar!

Werkgevers en HR

Wij stellen altijd dat de klacht vaak nog niet het probleem is. Oplopend verzuim, hoog verloop, weinig jonge talenten die blijven. Het is ons niet vreemd. Welke injectie je hier ook op zou willen geven, het komt altijd uit de op de organisatiecultuur. Welke waarden en normen staan centraal? Wat is normaal? Welke communicatie vindt er plaats? Welke verwachtingen zijn aanwezig?

Zeker met de komst van de nieuwe generaties staan deze thema’s vaker onder druk. Bij arbeid- en personeelszaken, waar gaat dat glijden? Hoe kan het dat 70% van het verzuim werk-gerelateerd is? Wij vinden het interessant om helemaal terug te gaan naar de kern. Waar begint dit. Welke afspraken zijn er gemaakt voor deze samenwerking. We leggen dit vaak uitvergroot onder de loep, om van daaruit tot nieuwe sjablonen of contracten te komen.

Het gaat om de wederzijdse verwachtingen en de daaruit voortvloeiende afspraken voor de samenwerking. Wij zorgen ervoor dat deze contracten altijd vloeibaar blijven. Blijven evalueren. Met onze methodiek begeleiden wij organisaties van A tot Z om dit vanaf de voorkant goed in te richten.

Van het aannemen van nieuwe medewerkers tot aan de doorontwikkeling van de huidige teams en collega’s. Het gaat ons om de duurzame inzetbaarheid. Om gedoe te voorkomen als de visie of de omstandigheden veranderen. Want dat hoort er ook bij.

Teams

Een team is nog iets anders dan een groep mensen. Met de begeleiding van teams gaan wij altijd aan de slag met het samenwerkings-IQ. Hoe loopt de communicatie? Wat is de heersende organisatiecultuur? Spelen generatieverschillen een rol?

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in een gezonde, veilige omgeving zijn of haar talent optimaal kan benutten. Dat er rugdekking is in een team. Dat er op elkaar wordt gelet. Dat signalen van stress of schuivende verwachtingen op tijd worden opgemerkt. Want voorkomen is beter dan genezen. Vanuit een gedeelde visie binnen het team kan iedereen hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid pakken.

Alles staat of valt met zelfkennis en open communicatie. Wij starten dus altijd bij het individu. Als je jouw individuele basis helder hebt, kan je duurzaam bijdragen aan het grotere geheel. Dat begeleiden wij. We begeleiden teams om te komen tot een teamcontract. De visie, de rollen, de geldende principes, de meetbaarheid en de borging; het komt allemaal aan bod.

Binnen corporaties, MKB en non-profit begeleiden wij diverse teams, altijd op maat. Wij zien dat teams hierdoor bewuster aan de slag gaan en blijven met thema’s als communicatie, vitaliteit en ontwikkeling. Er ontstaat meer verbinding. Wederzijds begrip. Je bent niet meer alleen het tandwiel, maar je weet nu ook waardoor die nodig is voor de machinekamer.

Investeerders

Als investeerder kan je instappen vanuit verschillende beweegredenen. Je wil starters helpen groeien en ontwikkelen. Je participeert in de visie van het bedrijf. Je verkoopt jouw expertise. Wel is de rode draad dat er vele belangen spelen, met vele risico’s gepaard. Dat maakt het natuurlijk vaak ook zo leuk.

Wij vinden het relevant om in de samenwerking tussen investeerders en ondernemers, niet alleen met een juridisch slot op de deur samen te gaan werken. Uiteraard kan (en misschien moet) dat ook altijd blijven bestaan, maar wij willen ook het stuk daarvoor. Goede afspraken. Duidelijke kaders. Heldere verwachtingen.

Niets is zo vervelend als je ergens moet duwen of trekken omdat het toch niet loopt zoals gehoopt of gedacht. Wij voorkomen dit door op een andere manier commitment aan de voorkant vast te leggen. Door onze begeleiding gaat deze samenwerking anders van start. Het zorgt voor duidelijkheid en rust. Dan heb je pas de ruimte om te gaan groeien. Met elkaar.

Familiebedrijven

Je broer aanspreken op zijn rol richting het personeel. Je vader nodig hebben voor duidelijkheid rondom de aandelenoverdracht. Zelf als broer bepaald vertrouwen nodig hebben, persoonlijk. De zoon willen blijven van. Tegelijkertijd de opvolging sterk en overtuigd wil vormgeven. Het is best complex. Verschillende rollen lopen hier door elkaar.

Wij noemen dit de paspoorten. Je hebt een paspoort als broer, als aandeelhouder en als collega. Vanuit die verschillende rollen heb je andere behoeften. Er hoort een andere communicatie bij. Wij begeleiden dit door van standpunten naar belangen te gaan en door deze rollen heel duidelijk te scheiden. We hebben namelijk iets van elkaar nodig als vader en zoon. We hebben een visie voor de toekomst van dit bedrijf als eigenaren. En we moeten elkaar kunnen aanspreken als collega’s.

Met onze methodiek begeleiden wij zowel de opvolging binnen familiebedrijven als de samenwerking tussen de familieleden an sich. Hier komen vaak ook familiestatuten bij kijken. Wij kunnen dit faciliteren van A tot Z en zorgen ervoor dat het er niet “ook nog even bij hoort”. Wij gaan juist voor een gedragen, eigen statuut waar iedereen bij nodig is en iedereen achter kan staan. Dan heeft het zin. Begeleiding op het familiesysteem en het ondernemerschap, advisering daar waar nodig.

Management en Bestuur

Leiding geven is vandaag de dag vaak meer dan aansturing. Het verschuift steeds meer naar het zijn van een rolmodel, een mentor, een visionair. Het vraagt iets van voorbeeldgedrag. En wat als je met elkaar samenwerkt in die leidinggevende posities? Hoe bewaak je de gedeelde visie? Want we willen graag ieders eigenheid en autonomie hierin ook blijven behouden.

Wat gebeurt er allemaal daar in de boardroom? Welke gesprekken worden er misschien soms juist niet gevoerd?

Wij begeleiden vanuit Prediation® de stappen om te komen tot een gedragen en optimale samenwerking. Als bestuur, als management of in welke vorm als leidinggevende team dan ook. Met elkaar willen jullie het waarmaken. Misschien allemaal nog vanuit andere overtuigingen of een verschil in aanpak. Maar het mooie is dat er altijd een gezamenlijk belang moet zijn: de organisatie.

Wij brengen dit bij elkaar, begeleiden het samenwerkings-IQ en leggen dit preventief vast in jullie eigen samenwerkingsovereenkomst. Welke waarden staan altijd centraal? Welke afspraken willen we maken met elkaar? En wat doen we als…?

En samenwerken blijft vaak wel de oplossing. In ieder geval voor waarde creatie, flexibiliteit, kennisdeling. Samenwerking leidt tot groei. Met onze innovatieve aanpak Prediation® begeleiden we jou naar een succesvolle samenwerking. Zonder gedoe als er iets verandert.

Wij verbinden onze experts met jou om de wederzijdse verwachtingen, ambities, de gedeelde visie en alle mogelijke scenario’s vooraf te managen. We gaan van standpunten naar belangen. Zo versterken we de basis van de samenwerking. De relatie staat centraal.

Gratis en vrijblijvende intake

Afhankelijk van jouw vraagstuk en soort samenwerking begeleiden wij jou met ons stappenplan en de methodiek naar duurzame afspraken en nieuwe contracten.

Boek nu een gratis en vrijblijvende intake, dan denken wij met je mee!

Wij nemen snel contact met je op om dit in te plannen. Wij zien ernaar uit!